تجربه شخصی مخاطب در تجارت اجتماعی

اولین قدم و رکن اصلی در خلق یک کسب و کار مبتنی بر تجارت اجتماعی ، پله اول توجه به مخاطب (مشتری ) است ، فضا و محدوده ای شخصی که به او داده ایم تا بداند که به او توجه می کنیم
او برای ما مهم است ، چوب خطی که برای او درگیری ذهنی خلق می کند ، پروفایلی که مثل یک عادت کوچک به آن سر می زند ، وضعیت ارتباط خود را با ما چک می کند ، یا ما به او نوتیفیکیشن می دهیم !
نوتیفیکیشن را در اینجا به عنوان خرده توجه بخوانید و معنا کنید .
پروفایلی که یا جذاب است یا مهم ، هر دو رویکرد مناسب است اما هدف جلب خرده توجه است نه توجه کامل مخاطب ، چرا که ما قرار نیست به او بفروشیم ، می خواهیم او به ما عادت کند .
مثال ناخوشایندی است ، اما مثل این است که شما برای معتاد کردن یک فرد ، به او مواد مخدر بسیار بدهید ، او یا اوردوز خواهد کرد یا آنقدر عادت ندارد که حتما معتاد نخواهد شد .
مهران محمدی