حاشیه های غیر مستقیم اما اثر گذار :

آدمهایی که به اصفهان سفر می کنند بیلبورد های اتوبان قم را می بینند !
آدمهایی که اهل سفر های تفریحی هستند حتما از فرودگاههای ترکیه و تایلند گذر خواهند داشت !
آدمهایی که در مطب دکتر ، آرایشگاها هستند حداقل 10 الی 30 دقیقه فرصت دارند فکر کنند و بخوانند !
غالب پسران نوجوان می توانند پدرانشان را ترغیب به هیجان و ورزش کنند !
غالب دختران جوان ، مادرانی دارند که از نظر انها باید پوست و موی بهتری داشته باشند !
قرار نیست در بازاریابی همیشه شما تاثیر مستقیم را روی جامعه هدف خود داشته باشید ، گاهی باید عواملی که بر تصمیم آنها اثر میگذارد را بشناسید !
مهران محمدی