قدرت و حاکمیت کسب و کار اجتماعی

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه
این مقدمه را در ذهن نگاه دارید:آیا ارتباط و داشتن ارتباطات بسیار مفید است ؟
سوال مبهم نیست، ارتباط های موثر یا ارتباطات بی ثمر هر دو در کلام ارتباط نامیده می شوند و در مفهوم هر دو تجربه هستند و ما چیزهایی از آنها یاد می گیریم و در نگرش سود و زیان ، ما در اولی ممکن است کسب سود کنیم و در دومی ممکن است چیزی بدست نیاوریم !
اگر بخواهیم به آینده کسب و کارها نگاه کنیم ، شاید بتوان مدعی بود که آینده ای جز کسب و کار اجتماعی برجسته نخواهد بود ، در واقع فارغ از اینکه سایت یا اپلیکیشنی در بستر اینترنت است یا یک کسب و کار فیزیکی در بازار سنتی است ، اجتماعی بودن کسب و کارها در حال برجسته شدن و تبدیل شدن به ساختار و استراتژی است تا اینکه دیگر یک خصوصیت یا مزیت در مدیریت ارتباط با مشتری باشد .
اما اجتماعی بودن آیا داشتن ارتباط است ؟ در واقع باید بدانیم که مفهوم اجتماعی هم در حال توسعه و تغییر است . اگر بخواهیم با ساختار تجارت یا کسب و کار اجتماعی آشنا شویم ، باید بدانیم که سه مفهوم شکل دهنده اصلی آن است : ارتباطات ، اطلاعات و الگوهای ارتباطی
ارتباطات شامل همه نوع ارتباطات است که موثر و بی ثمر بودن آن مد نظر است ، این ارتباطات در واقع تراکنش هایی است که تولید اطلاعات می کنند ، برخورد ها و ارتباطات مشتریان خود را در نظر بگیرید ، حتی ارتباطاتی که افراد غیر مشتری نیز دارند خود تولید اطلاعات می کند .
در کسب و کار اجتماعی نیاز داریم که اطلاعاتی تولید شود ، چرا که اطلاعات است که منبعی برای خلق ارزش است . و آسان ترین و انبوه ترین منبع تولید اطلاعات ارتباطاتی است که در جریان است ، جریان اطلاعات وقتی ثبت شود و مورد تحلیل قرار گیرد ارزش های خلق می شوند ، تحلیل هایی که هوش تجاری آنها را ارائه می دهد سبب می شود که حتی ارزش هایی که مورد هدف شما هم نبوده است خود را نمایان کند .
قبل از اینکه به ارزش یا ساختار اصلی کسب و کار اجتماعی که همان الگوهای رفتاری است بپردازیم به نکته ای در مورد ارتباط و اطلاعات نیز بپردازیم :
نکته ای که در مورد ارتباطات و تولید اطلاعات ناشی از این است که وقتی با یک جامعه ولو بدون یک نقطه اشتراک ارتباط برقرار می کنید در واقع شروع خلق دو آیتم است یا بهتر بگویم تولید دو منبع است : یکی ایجاد نقاط مشترک و دومی تولید و دریافت اطلاعات است که در واقع شکل دهی اولیه یک کسب و کار اجتماعی نیز محسوب می شود
در مورد الگوهای رفتاری که ساختاری سناریو وار در کسب و کارها دارند باید گفت که شما یا برای یک الگوی موجود جامعه هدف سناریویی می نویسید و بر اساس آن ارزشی ارائه می دهید و دریافتی خواهید داشت یا اینکه الگوی رفتاری مد نظر خودتان را اجرا می کنید و ارزش متناسب با آنرا که خود تدوین کردید ارائه می دهید .
اما این الگوهای رفتاری در کسب و کارهای اجتماعی در گذری فرآیند وار از ارتباط و اطلاعات به الگوها تبدیل می شود و این تبدیل کننده ها ، تحلیل هایی است که یا هوش تجاری آنها را کشف می کند یا خود تحلیل های مد نظر خود و هدف ها را در آن ارزیابی می کنید .
باید بپذیریم که عصر ما عصر گذری است که تمام دنیا را دربرگرفته است و قدرت و حاکمیت فارغ از مرزها و کشورها در حال شکل گیری است ، و بر پایه های مستحکمی استوار است و آن یکی خود مخاطبان و مشتریان است و دیگری اطلاعات است . تا وقتی این چرخه حضور مخاطبان و تولید اطلاعات در جریان باشد ، این حاکمیت قدرتمند خواهد بود .
ساختار های دانشی گذشته و کلاسیک تجارت ، اقتصاد و مدیریت دیگر نمی تواند نسخه های موثر و پایدار برای تجارت و کسب و کار ارائه دهد ، صرفا کار درست است اما درست ترین کار نیست . در واقع حضور علوم رفتاری و شناختی در این دانش ها ، نسخه بروز تری از آنها را ارائه می دهد که درست ترین کار را ارائه می دهد .
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : به نظر شما اگر ساکنین کوچه شما در یک جا جمع شوند ، چه مشترکاتی خواهند داشت و شما برای نیازهای این مشترکات چه چیز برای ارائه می توانید خلق کنید ؟