تعامل و ارتباط یا واکنش !

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه
یکی از جملاتی که همیشه در ذهنم تلنگر می زند در فیلم x-machina است که ابداع کننده یک هوش مصنوعی به کسی که برای آزمودن روبات دست ساز او استخدام شده است می گوید:"کسانی که موتورهای جستجو را نوشته اند به دنبال این هستند که ببینند مردم به چه فکر می کنند اما من به دنبال آن هستم که ببینم نحوه تصمیم گیری و چگونگی شکل گیری تفکر آنها به چه نحوی است"!
شاید اگر بخواهم تفاوت دو سطح مخاطب (مشتری) را بگویم باید از رضایت و شعف سخن بگویم .
اولی یک واکنش و نتیجه یک واکنش و دومی یک تعامل و ارتباط و نتیجه یک تعامل و ارتباط است .
در حوزه کسب و کار مبتنی بر رفتار و تجارت اجتماعی به نظر می رسد نیاز داریم بجای شناخت رفتار مخاطب خود ،رفتار او را "درک" کنیم !
چرا که شناخت رفتار فقط منجر به ارائه واکنش می شود (فرض بر واکنش درست است) اما درک رفتار یک شخص یعنی درک کنیم که او چرا اینگونه فکر می کند ، یک انسان یا بهتر بگویم هر انسانی وقتی در معرض شنیده شدن و درک شدن قرار می گیرد ،عملا راه ارتباط و تعامل خود را باز می کند !
عملا اوست که به دنبال تعامل و ارتباط است نه آنکه ما این ارتباط را که بی گمان قوی است ایجاد کرده باشیم!
اینجا دیگر از سطح پایین واکنش یک کسب و کار سخن نمی گوییم بلکه از "واکنش" خالص و قوی مخاطب در برابر کسب و کار صحبت می کنیم !
همچون یک خالق و مخلوق ،که خالق بی نیاز از عبادت کردن است و مخلوق نیازمند عبادت ، در عصر جدید و در عصر کسب و کار مبتنی بر رفتار و تجارت اجتماعی کسب و کار بی نیاز از واکنش است چون دیگر واکنش دادن به شرایط در دنیای امروز یک راهکار کند است چراکه سرعت تغییر شرایط و پارادایم ها فرصت واکنش نمی دهد !
در واقع کسب و کار با درک رفتار کنونی مخاطب (مشتری ) خود یا رفتار آینده او را پیش بینی می کند یا برای او می سازد !
مخاطب شما و حواشی او چگونه تصمیم می گیرند و چگونه فکر می کنند !؟
در عصر نوین کسب و کار ما باید پایه های کسب و کار را بر ثابت ترین آیتم موجود یعنی "تغییر" و "تغییر رفتار" بنا کنیم و این موضوع با شناخت رفتار مخاطبان امکان پذیر نیست بلکه با درک رفتار آنها میسر خواهد شد !
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : چقدر برای القای دیگران از روش غیر مستقیم استفاده می کنید ؟