تجربه شخصی مخاطب در تجارت اجتماعی

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه
اولین آجر از بنای کسب و کار در پلتفرم تجارت اجتماعی ، خود مشتری است ، فارغ از اینکه در جامعه مخاطبان یا مشتریان حضور دارد . اینکه به شکلی فردی و اختصاصی چه چیزی برای عرضه به او داریم ؟
یک ارتباط براساس رفتارها و تاثیراتی که روی تصمیم و انتخاب او گذاشته شده است ، تاثیراتی که ممکن است از نگرش او ، یا رفتار جامعه یا ساختار ما شکل گرفته اند و تقویت شده اند .
در واقع از منظر تجارت اجتماعی برای داشتن ارتباطی متداوم و دریافت اطلاعات و ارتباطات که منجر به ارزش خواهد شد ، نیاز است که ابتدا بر روی خود افراد به عنوان سازندگان کسب و کار ما فکر و کار شود .
مخاطبان و مشتریان ما در کسب و کار نوین و بر بستر تجارت اجتماعی دیگر خریدار یا وفادار نیستند ، بلکه انها علاوه بر تامین نیاز خود ، حمایت جامعه ای که ما برای آنها ساخته ایم را نیز دریافت می کنند . در واقع آنها خود بستر و کسب و کاری را می سازند و حمایت متقابل دارند و برایش ارزش تولید می کنند که از آنها حمایت می کند و نیازها و تقاضاهایشان را تعدیل یا تامین می کند .
در واقع مشتریان در پلتفرم تجارت اجتماعی ، نیاز دارند که مرجعی برای سنجش میزان حمایت ، اعتبار یا ارتباط خود با مجموعه ما داشته باشند که علاوه بر ارائه وضعیت ، برای انها نیز ارزش آفرین یا ارزشمند باشد . در واقع تجربه تشویق شدن ، یا حمایت شدن ، یا اهمیت عضو جامعه ای بودن برای مشتری ارزش آفرین و ارزشمند است و به دلیل این اهمیت است که او این وضعیت و ارتباط را همچون یک ارتباط خانوادگی ، اجتماعی و یا شخصی دنبال و رصد می کند .
هر چه این قدم اول ، برای مشتری ارزشمند تر باشد ، و هر چه برای تجربه او و تعریف ارتباط متقابل با او بیشتر کار شود و این ارتباط قوی تر باشد ، برای قدم ها و مراحل بعدی تجارت اجتماعی که پیش نیاز و مسیر رسیدن به کسب و کار و تجارت و درآمد است ، ما منابع درگیر کمتر و هزینه کمتر و راهی آسانتر خواهیم داشت .
این کانال ارتباطی با مشتریان است که به ما این فرصت را می دهد که خره توجه های انها را مدیریت و جلب و جذب کنیم . در واقع ابتدا نیاز به اعتماد سازی ساختار یافته داریم تا مسیری تهیه و خلق شود که به ما در ایجاد ارتباط و ارائه محصول ، خدمت و ... کمک کند .
تجربه ها ، عادت ها ، وفاداری ها و ارتباطات مشتری با کسب و کار ما در پارادایم نوین تجارت اجتماعی ، نیاز دارد که همچون گذشته و اولویت ارتباطات انسانی به شکل نوین و با پارامتر های نوین شکل بگیرد ، دیگر برای وفاداری مشتری ارائه محصول و خدمات با کیفیت و تمایز و یا ارائه اولویت ها یا مزیت هایی برای او شاید همچون گذشته کارساز نباشد .
در پارادایم نوین تجارت اجتماعی ، این وفاداری بیشتر بر رفتار خود فرد ، ارتباطات اش و تجربه و عادت هایش شکل می گیرد تا اینکه مرتبط به خود محصول یا کسب و کار ما باشد ، در واقع تجارت اجتماعی برای تامین نیاز وفاداری مشتریان برای کسب وکار ها بجای محصول و ارتباط با مشتری از سوی کسب و کار ، بر روی خود مخاطب و مشتری تمرکز می کند .
این نگاه و انتقال تمرکز و تغییر جهت ارتباط از درون به بیرون در واقع یک استراتژی در خلق کسب و کار است که راه را برای سطوح بعدی تجارت اجتماعی باز کند ، در واقع می توان گفت ، تا وقتی این تجربه و توجه به مشتری به شکل فردی و سپس قراردادن در ساختار مشتریان یا مخاطبان در کسب و کار وجود نداشته باشد ، عملا پیاده سازی پلتفرم تجارت اجتماعی دشوار و گاه غیر ممکن خواهد بود .
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : پر رنگ ترین تجربه خریدی که در ذهن اتان به عنوان مشتری دارید چه بوده ، مثبت یا منفی ؟