رویدادها ، مهمترین ساختار جلب توجه

زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه
رویدادها در عصر جدید یکی از مهمترین و قدرتمندترین آیتم ها در تجارت و کسب و کار است ، از گردشگری رویداد تا جلب توجه در تجارت نوین و کسب و کار مبتنی بر رفتار ، قدرت و ارزش نهفته در این مفهوم را نمی توان نادیده گرفت .
جدید ترین تحقیقات و تهیه آمار در رویدادهای اخیر به عنوان مثال ازدواج سلطنتی انگلستان نتایج زیر را ارائه می دهد :
این آمار رونق خرده فروشی پیش بینی شده در نتیجه ازدواج سلطنتی در انگلستان در سال 2018 را نشان می دهد، که بر اساس طبقه بندی محصول تقسیم شده است. انتظار میرود که عروسی سلطنتی در فروش مد به ارزش 45 میلیون پوند ، فروش تزئینات و یادگاری ها و کلکسیون ها 30 میلیون پوند ، فروش نوشیدنی و غذا تا 25 میلیون پوند ، فروش روزنامه و کتاب و سرگرمی تا 10 میلیون پوند به ارمغان بیاورد. و در مجموع 120 میلیون پوند این رویداد به رونق خرده فروشی انگلستان کمک خواهد کرد .
همچنین در رخداد دیگری در این کشور در سال 2017 آمار نشان می دهد فروش خرده فروشی پیش بینی شده در نتیجه تولد کودک سوم خاندان سلطنتی ، پرنس ویلیام و کاترین. انتظار میرود که تولد سلطنتی به ارزش 30 میلیون پوند انگلیس به فروش مواد غذایی و نوشیدنی و همچنین فروش خاطرات به ارزش 28 میلیون پوند برسد.
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : پر رنگ ترین رویدادی که در خاطر شما مانده چه چیزی است ؟