پاتوق و سرمایه اجتماعی

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه
یکی از منابع مهمی که بسیار ارزشمند است و کسب و کارها در عصر نوین عملا وابسته به آن هستند چه در حوزه حفظ منابع دیگر و بقای کسب و کار و چه در حوزه توسعه و رشد خود ، اطلاعات و دانش خلق شده از این اطلاعات است .
این اطلاعات عملا در یک کسب و کار و بازار یا اکو سیستمی که در آن زنده است ، جاری است ، میزان بهره برداری ، حفظ ، تحلیل و پردازش آن که منجر به خلق دانش می شود بسته به هوشمندی صاحبان و مدیران این کسب و کارها است ، البته در این میان پارادایم جدید کسب و کارهای نوین که مبتنی بر تجارت اجتماعی باز مهندسی شده اند ، میزان بهره برداری و همچنین افزایش حجم و ارزش اطلاعات بسته به منبع تولید آن است .
اما در اکو سیستمی که رقبا و حجم بازار آن مشخص است ، تولید اطلاعات بیشتر با هدف توسعه کسب و کار چگونه می تواند اتفاق بیفتد ؟
تجارت اجتماعی با نگاه به اطلاعات و ارتباطات و دانش خلق شده از آنها تلاش بر ایجاد یک بستر ارزش زا و خلق یک پاردایم جدید برای تامین و عرضه دارد .
در واقع با تغییر و تحول در نگاه به ارزش ، محصول یا خدمت یک کسب و کار توانسته برای ارزش آفرینی از اطلاعات و ارتباطات بستر مناسبی را ایجاد کنند و راه توسعه و تولید اطلاعات را به شکلی بی نهایت باز کند .
یکی از اصولی که تجارت اجتماعی بسیار بر آن قائل است و تاکید دارد تداوم در ارتباط با مخاطبان و خلق اطلاعات بیشتر توسط آنها ست ، تولید اطلاعاتی که همسو با شناخت رفتار ، مدل ذهنی و تصمیم و انتخاب مخاطبان می باشد .
این تداوم را اگر بخواهیم با توجه به اینکه تجارت اجتماعی قائل و مبتنی بر اجتماع و رفتار است در حوزه رفتاری و اجتماعی جامعه بیابیم ، با مفهومی آشنا به نام پاتوق روبرو خواهیم شد .
پاتوق در واقع بخشی از زمان ، یا زندگی مخاطب است که ما را همراهی می کند و نکته مهم آن تداوم و مرتب بودن ارتباط گیری ایشان است .
هر جمعی نیاز به یک استقرار برای تداوم ارتباط دارد و آن مفهومی به نام پاتوق است که رسم و رسوم و چارچوب و جغرافیای مختص به خود است که صد البته با هویت و رفتار آن جمع یا گروه نیز همسو و همخوان است .
در واقع تجارت اجتماعی قصد دارد با توسعه ارزش آفرینی کسب و کار ها بر بستر ارتباطات و اطلاعات پارادایم کسب و کار را نیز متحول کند .
این نوع نگاه و نگرش ، تا جایی پیش رفته است که دیگر حضور محصول ، ایده و حتی استراتژی هم کم کم در حال رنگ باختن برای شروع و خلق یک کسب و کار هستند .
اطلاعات ارزشمندی که در تجارت نوین و کسب و کارهای اجتماعی تولید و به دانش تبدیل می شود نیاز به یک منبع تولید دارد که بهتر است آنرا سرمایه اجتماعی بنامیم ، سرمایه ای که از حضور و فعالیت و تداوم تولید و انباشته می شود ، اطلاعاتی که همانقدر که تولید و نگهداری انها ارزش ایجاد می کند ، بروز نگه داشتن انها نیز ضروری است و حیات و تداوم سرمایه را تضمین می کند .
ما نیاز داریم که فضایی را تدارک ببینیم که این افراد که قرار است سرمایه های مارا خلق کنند بتوانند دسترسی و تعامل آسان داشته باشند .
یک پاتوق ذهنی که بی گمان قوی تر و عمیق تر از پاتوق های واقع و حضور فیزیکی است . تجمیع خرده توجهات با هدف درگیری ذهنی که به عادت منجر می شود می تواند این پاتوق را ایجاد کند . مثال های ساده ای از این موضوع را در شبکه های اجتماعی می بینیم .
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : شما در چه پاتوق هایی حضور دارید و چقدر با کسب و کار شما مرتبط است ؟