تجارت اجتماعی و اصول سازنده

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه
کسب و کار یا سازمانی را در نظر بگیرید که تصمیم گیرندگان ، حمایت کنندگان ، حتی شاید تولید کنندگان ، تبلیغ کنندگان اش خود مشتریان و مخاطبان یا کارمندان هستند و این حضور پررنگ یک رشد سریع و قدرتمند را خلق می کند ، یک جامعه بزرگ و متحد و یکسان که قرار است تجارت و کسب و کار را هم انجام بدهند .
صحبت از تجارت اجتماعی در واقع پذیرش این واقعیت است که پاردایم کسب و کار و تجارت تغییر کرده است ، تجارت و کسب و کار از فرآیندها و پروسه ای که به صورت سنتی از درون کارخانه ها و فرآیند تولید شروع می شد و تمام تلاش برای تقویت تولید بود چرا که انحصار را در اختیار داشت ، به دوران رقابت و عصر بازاریابی و بازارسازی رسید ، و در عصر بازاریابی تلاش کرد در مرز میان درون کسب و کار و تولید و رصد جامعه (مشتریان) راه برود و بعد از گذار با پی بردن تاثیر رفتار مخاطبان و جادوی برند تلاش می کند که تاثیر علوم رفتاری را درک کند و بیشتر بکار گیرد .
با اختلاف چند دهه ای همیشگی حوزه کسب و کار ما با دنیا ، اکنون ما در حال پیمودن عصر برند هستیم و گاهی هنوز در عصر بازاریابی مانده ایم و دنیا در همه جنبه های تجارت و کسب و کار تلاش دارد تا سهم علوم رفتاری و عوامل تاثیر گذار بر رفتار انسان که مبتنی بر خود انسان است را بیشتر کند .
شاید این رجوع به قبل و اصول ساده ، به دلیل تاثیر بسیار و ساده بودن اجرای آن و مهم تر از آن پیش بینی پذیری رخداد ها و انسان ها باشد .
آن قدر سهم مخاطب و مشتری زیاد است که دیگر خود محصول و خدمات گاهی حذف هم می شود . فضایی که کاملا پارادایمی خارج از معادلات گذشته دارد ، وضعیتی که حتی تولید و محصول ملموس و فیزیکی ندارد و حتی یک قدم آنسوتر گذاشته که حتی خدمات هم ارائه نمی دهد .
تلاش های اقتصادی و مبتنی بر فرمول عرضه و تقاضا گویا از ابتدا تاثیری چون توجه به رفتار و عقلانیت محدود انسان نداشته اند ، تا جایی که علوم رفتاری و حتی علوم اعصاب نیز تاثیر خود را بر اقتصاد و تجارت گذاشته اند و حالا دیگر پارادایم اقتصاد نیز با اقتصاد رفتاری/عصبی تغییر کرده است .
عصر نوین تجارت دیگر قائل به محصول یا نیاز و تقاضا ندارد ، تجارت اجتماعی قائل به خود انسان است ، ارتباطات و نیازهای خلق شده از این ارتباط را هدف قرار داده است .
در واقع پارادایم جدید کاملا مبتنی بر علوم رفتاری و علوم انسانی است ، چرا که قائل بر این است که هر جامعه ای وقتی تشکیل شود ، نیاز ، داد و ستد و ارتباطات خلق می شود ، نیازها و داد و ستد ها که خود بستر تجارت را ایجاد می کند حتی ارتباطات و تراکنش های ارتباطی خود نیز ارزش هستند ، گواه این ارزش ، ارزهای دیجیتال هستند .
در واقع پارادایم جدید بجای تمرکز بر تقاضا ، محصول و اقتصاد ، به فکر خلق و شکل دادن یک جامعه است که بتواند با هم ارتباط ایجاد کنند و این ارتباط بسیار ساده باشد و سریع و با دسترسی بالا شکل بگیرد .
تجربه یک دهه اخیر تجارت اجتماعی نشان می دهد که غول های بزرگ و نوین تجارت و کسب و کار آنرا آزموده اند و دستاوردهای مالی و غیر مالی بسیاری را کسب کرده اند ، این تاثیر تا جایی بوده که حتی به تغییر ساختارهای درونی و افزایش سهم مشتریان و مخاطبان در تصمیم گیری ها و طراحی ها شده است .
در واقع پارادایم جدید تجارت و کسب و کار ، قرار است کسب و کاری را خلق کند که شاید محصول و خدماتی از ابتدا وجود نداشته باشد و تصمیم گیرندگان مخاطبان و مشتریان باشند و حتی تبلیغ کنندگان و عرضه کنندگان نیز خود مخاطبان و مشتریان باشند . در واقع همچون یک ساختار روان و منعطف در بستر جامعه خود را جای می دهد و از حمایت قوی جامعه خود بهره می برد و بزرگتر می شود ، این رشد هم از حمایت مخاطبان است و هم از انها حمایت می کند .
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : آیا کسب و کار شما به شکلی هست که بتوانید از تجارت اجتماعی در آن استفاده کنید ؟