سوالهایی که پرسیده می شود و اطلاعاتی که پاسخ می دهند !

199 کلمه - زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه

آیا شما می توانید مشتریان خود را به سه دسته پرسود، متوسط ، هزینه دار تقسیم کنید ؟
آیا مشتری جدیدی که قرار است از شما خرید کند از نظر سود یا هزینه قابل پیش بینی هستند ؟
آیا معیاری برای اینکه در کدام منطقه جغرافیایی و در چه زمانی و یا برای چه افرادی تبلیغ کنید دارید؟
آیا می دانید کدام هفته یا ماه فروش خوب یا بدی داشته اید و علت چه بوده و برای تکرار آن چه باید بکنید ؟
آیا می دانید نصف درآمد سالیانه خود را از چند درصد مشتریان و در چه زمانی از سال بدست می آورید ؟
ساده است ،کافی است هوشمندی به خرج دهید ، اطلاعات را جمع آوری کنید ، این کار را ادامه دهید و آنها را با تکنیک های هوشمندانه تحلیل کنید ! هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشید ، می توانید پرسش های بهتر و در نتیجه پاسخ های دقیق تر داشته باشید .
این یعنی دانش ! دانشی که به شما در استراتژی ها ، تصمیم گیری ها و جذب مشتری ها کمک خواهد کرد ! عصر امروز تعداد تراکنش های خرج کردن شما از درآمد شما بیشتر است ، شما نیاز دارید که این سرعت را با هوشمندی متعادل کنید !
مهران محمدی