ارزهای دیجیتال ، فروش نفت خام

150 کلمه - زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه
ارز های دیجیتال و نحوه برخورد کشورها به این حوزه و حوزه فراتر از آن ، اقتصاد مبتنی بر رفتار و تجارت مبتنی بر سرمایه اجتماعی ما را به یاد اکتشاف نفت و ثروت نفتی می اندازد ، منابعی که ما داریم اما کسان دیگر تکنولوژی و دانش استخراج آنرا دارند . و ما هنوز خام فروش هستیم .
رضا امیر خانی در کتاب نفحات نفت از نوع نگرش و رفتار و شکل گیری جهان بینی ما کشورهای دارای نفت بسیار گفته.
و دور نیست که منابع خام اطلاعاتی امان را بفروشیم مثل نفت و معادن و دیگر منابع و باز نگاهمان به منابع جیره بندی شده منابع خام خود باشد.
ای کاش کمی هوشمند باشیم ، بدترین شکست های را وقتی می خوریم که احساس می کنیم همه چیز ثابت است و غافل از اینکه تنها موضوع ثابت کل دنیا مفهوم تغییر است که همیشه جاری است .
مهران محمدی