چگونه یک مشاور برای ایجاد بیزینس انتخاب کنیم؟

زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

برای شروع یک کسب و کار و تبدیل یک ایده به یک استارتاپ یا کسب وکار واقعی شاید مطالب زیادی وجود داشته باشد ، اما کمتر به این موضوع پرداخته شده است که اگر بخواهیم از یک مشاور برای شروع کسب و کار و بیزینس خودمان کمک بگیریم ، چگونه یک مشاور خوب را برای موفقیت انتخاب کنیم ؟
سعی دارم در این یادداشت ، نکاتی را با هم مرورکنیم که کمک می کند تا بتوانیم بین مشاوران و منتور های مختلف ، مشاور یا مشاورانی را انتخاب کنیم که اثرات مثبتی را در استارت و رشد ما داشته باشد .

ویژگی اول : در فضای بازار شما باشد !
اینکه مشاور شما در فضای بیزینس و بازار شما باشد ، به نظرم مهمترین ویژگی مشاور است . درک درست از بازار ، روابط و ویژگی های نیازها و تقاضاهای مشتریان ، رفتار بازار و رقبا ، ویژگی های زمانی بازار دانستنی هایی است که یک مشاور خوب نیاز دارد تا بتواند یک کسب و کار را به خوبی در ریل شروع قرار دهد . مشاوری که تا کنون تجربه راهنمایی کسب و کاری در صنف یا شبیه شما را ندارد ، به این معنی است که شما ریسک تجربه او را هم باید بپردازید . اگرچه شاید یک مشاور بدون داشتن تجربه در بازار شما از طریق اصول و تجربه های دیگر موفق شود که در موارد بعدی به آن می پردازم .

ویژگی دوم : داشتن همزمان سه نگرش مالی ، فناوری و محیطی !
اگر مشاور شما در یکی از بخش های تخصص دارد یا اصرار می کند در یکی از بخش ها دقت کنید یا بیشتر تمرکز می کند ، احتمالا در آینده یکی از مشکلات شما چالش بروز کردن و هماهنگی کردن دو بخش دیگر است که به آن نپرداخته اید . همیشه از مشاور خود بخواهید اگر برنامه ریزی ، استراتژی یا نظری دارد آنرا از این سه منظر ببیند و ارائه دهد . حوزه مالی و ساختار های مالی هزینه و آورده و ... ، حوزه فناوری ، بروز بودن تکنولوژی های مورد استفاده از رسانه تا وب سایت و ارتباطات و حوزه محیطی ، از رفتار خریداران تا رقبا و بازار و در نگاه کلی بازار و ... .

ویژگی سوم : تنهایی را دوست نداشته باشد !
همیشه همه ی تخصص ها و دانش ها در یک نفر ممکن است نباشد ، یا به اندازه ای که نیاز است نباشد ، ورود و حضور یک مشاور یا متخصص دیگر در شروع راه اندازی یک بیزینس به عقیده من یک روال طبیعی و گاه شاید لازم هم باشد . اگر مشاور شما معتقد است که بهتر از او نیست یا او به تنهایی کافی است ، یا حضور یک مشاور دیگر حتی قبل از خودش را برنمی تابد ، احتمالا باید در آینده به دنبال کسی باشید که جایگزین او باشد و تعصبات اش را رفع و رجوع کند . این نکته مهم است که مشاور شما فضای بازی برای رشد و توسعه شما و کسب و کار شما ایجاد کند . اگر قرار است تا ابد او مشاور شما باشد ، قاعدتا فکر رشد و توسعه را از سر بیرون کنید .

ویژگی سوم : به دنبال ساختن جایی بزرگتر است .
یک مشاور خوب به عقیده من ، ردپایی در کسب و کار شما باید باقی بگذارد ، ردپاهایی مثل مستندات ، روال ها و اصولی که به کسب و کار شما ساختار و شکل می دهد . حضور او باید به مثابه یک مربی خردمند و یک رهبر آموزنده باشد . مشاور خوب فکر ماندن نیست ، او به دنبال فضایی بزرگتر از شما است و به دنبال این است که شما رشد کنید و کمتر درگیر شما باشد . نه اینکه شما را از بزرگ شدن بترساند تا در سایه او پایتان را بیرون چارچوب بگذارید .

ویژگی چهارم : مطلق نباشد !
همیشه یک درصد هم برای خطا بگذارید ، اگر مشاور شما نظرات و راهکارهایش را مطلق و کم ریسک ارائه می دهد و اوضاع خیلی خوب و در مدینه فاضله هستید ، حتما قرار است مقصری پیدا شود تا بعدا سهم ریسک و خطاها به گردن اش بیفتد و او قطعا مشاور شما نخواهد بود . همیشه بهترین ها و نقشه های عالی درصدی خطا و ریسک هم دارند . بجای بدبین یا خوشبین بودن مطلق باید واقع بین باشید. و این که شما به سوی واقع بینی سوق داده شوید کار مشاور شماست و نه بالعکس !

ویژگی پنجم : آنقدر آینده نگر باشد که در جشن سالگرد بیزینس شما حضور داشته باشد !
آینده نگری در همه ی زمینه ها نیاز و به عقیده من یک مدل ذهنی برای یک مشاور ایجاد بیزینس است ، همیشه اگر راهکار ، استراتژی ، برنامه ریزی یا پلنی را ارائه می کند ، حتما در انتها بخش توسعه و قدم بعدی اش را هم در نظر گرفته باشد ، ولو در حد یک کلام . اگر قرار باشد شما را از نردبان بالا ببرد و در پشت بام رها کند ، روزی مجبورید از نردبان پایین بیایید . به عقیده من مهمترین وجه یک مشاوره ایجاد بیزینس و شروع یک کسب و کار این است که راه توسعه را هم به شما نشان دهد . اگرچه در فاز بعدی و طی یک قرارداد دیگر باشد . البته اینکه شما به فکر توسعه باشید و این توسعه را در تمامی جنبه های شروع در نظر بگیرید حتما در نوع ارتباط و انتخاب مشاور نیز کمک خواهد کرد .

یک مشاور و منتور خوب ، همانقدر که شما دغدغه منابع خود را دارید و اینکه این منابع صرف دستاورد و رشد و توسعه شود ، او نیز باید این نکته را که شما یا سرمایه گذار شما در حال سرمایه گذاری هستند و قرار است دستاور و آورده ای بابت این نهاده داشته باشند را در نظر بگیرد .
به عقیده من ، مشاور خوب یک ویژگی رفتاری باید داشته باشد که در زمانی که شما خوشبین هستید یک بدبین واقع گرا باشد و وقتی شما بدبین هستید یک خوشبین واقع گرا باشد . منظورم این است که قرار است هر اتفاقی را به واقعیتی که قرار است رخ بدهد نزدیک کند و فاصله برنامه ریزی ها با نتیجه نجومی نباشد .
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : شما چه ویژگی هایی به نظرتان می آید ؟


یادداشت های مرتبط :