در شرایط سکون بازار چه باید کرد؟

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه
شرایط غیر عادی در کسب و کارها ممکن است علل مختلفی داشته باشند ، اما یکی از مهمترین ها ، آنهم در شرایط اقتصادی کشور ما عوامل بیرونی و محیطی کسب و کار است . رکود بازار ، شرایط اقتصادی ، حوادث آب و هوایی و در کل شرایطی که موجب کاهش امنیت روانی در جامعه می شود .
اما به عنوان صاحبان کسب و کار و مدیران و تصمیم گیرندگان چه می توان کرد ؟
سعی دارم در این یادداشت به دو موضوع بپردازم
اولی ، شناخت شرایط بحرانی است و درک تبعات و خصوصیاتی است که با دانستن آنها کنترل و مدیریت بهتری روی شرایط خواهیم داشت .
دومی دسته بندی فعالیت های ما به سه دسته ی : فعالیت های گذشته ، فعالیت های فعلی و اجرایی و فعالیت هایی که برای آینده باید انجام دهیم .
در ابتدا باید بدانیم که وقتی شرایط بحرانی رخ می دهد ، در واقع چه جریانات اثر گذاری بر روی کسب و کار ما شروع می شوند و به شکلی هزینه بر قرار است اثرگذار باشند .
در شروع بحران مواردی به شکل فزاینده شروع می شوند که با دانستن آنها مدیریت و کنترل تغییر می کند :
1 - اولین موضوع ، شروع ضرر یا خسارت است ، هزینه هایی که هر روز و هر لحظه در حال افزایش هستند و اینها هزینه هایی هستند که فارغ از هزینه های روزمره ما تحمیل می شوند . کاهش فروش از حد نرمال همیشگی ، کاهش بهره وری کارمندان ، انبساط زمانی در فرآیند های ما و ...

2 - برحسب نوع بحران ، یک جریان صعودی و افزایشی در تکرار و حجم موارد منفی اتفاق می افتد که به دلیل ارتباط بین عوامل محیطی و بازار رخ می دهد و این یعنی هر چقدر دیرتر اقدام کنیم باید مشکل بزرگتری را رفع کنیم .

3-زمان ، یکی از منابعی است که به شدت دارای نوسان است ، در بخش هایی حیاتی به شدت کم و در بخش های فرآیندی و اجرایی به شدت منبسط و زمانبر می شود .

4-بخش اصلی تغییر پارادایم بحران مربوط به واکشن ها و جو روانی حاکم بر افراد است ، حال این افراد ممکن است تامین کنندگان ، پرسنل ، رقبا یا مشتریان باشند . این تغییر رفتارها در هر بخشی فشار بحران را مضاعف می کند و در واقع اثر رفتاری افراد یعنی تاثیر پذیری عرضه و تقاضاها که بازار را تغییر می دهد .

عوامل فوق به عنوان سرفصل های تغییراتی است که شرایط غیر عادی برای کسب و کارها بوجود می آورد و مدیران در واقع با این پارادایم جدید باید مسائل را تحلیل و تصمیم بگیرند .
اما در مورد فعالیت هایی که در شرایط غیر عادی باید به آنها بپردازیم باید بگویم ، به نظر می رسد سه وجه را در مورد فعالیت های باید در نظر بگیریم که مبتنی بر زمان است .
اولی فعالیت هایی است که در وقوع بحران فقدان و کمبود آنها را حس می کنیم و در واقع آرزو می کردیم که ای کاش این فعالیت ها را در گذشته انجام می دادیم ، بستر سازی ها ، چک لیست های اقدام ، شناخت و دسته بندی مشتریان بر اساس رفتارها و مسائلی از این جنس ، که نیاز به فرصت مناسب و شرایطی بدون تنش است . این موارد و ضرورت آنها همواره در وقوع بحران ها خود را و نیازمندی های تدارک خود را نمایان می کنند .
اما با این لیست پشیمانی چه می توان کرد ؟ اینها لیست تمهیداتی است که باید برایش منابع در نظر بگیریم و راهکار بیابیم و بستر سازی کنیم . بنابراین این موارد را باید حتما مستند شود تا بعدا به آن بپردازیم . دیدن مشکل و رسیدن به آن خود بخشی از دانش است که باید حفظ شود . بنابراین این شرایط طلایی را با تمام تنش ها و نامطلوب بودن هایش باید حفظ شود . بنابراین هر آنچه میان تنش ها و حل و فصل کردن مشکلات ریز و درشت به ذهن اتان می آید را مستند کنید . هر آنچه که حس می کنید باید قبلا فکری می کردید و تمهیداتی می اندیشید که حالا نه وقتش را دارید و نه منابعی برای تخصیص . در واقع این مستندات بسترسازی برای بعدها است .
دومین موضوعی که در حوزه فعالیت ها باید در نظر بگیرید بروز رسانی فعالیت ها و فرآیند ها با پارادایم بحرانی است که در بالا گفته شد . دو دسته فعالیت وجود دارد ، فعالیت هایی که سریع اتفاق می افتند پس باید سریع واکنش دادن و سریع انجام دادن برخی فرآیند های را بیاموزید وبتوانید با سریع تر شدن برخی فرآیند ها کنار بیاید و بتوانید سریعتر انجام دهید . سریعتر انجام دادن یعنی زمان و افراد درگیر را بشناسید و بتوانید آنها را کوتاه تر و سریعتر کنید . در شرایط فعلی فعالیت هایی هم هست که به دلیل شرایط غیرعادی کندتر پیش می روند بنابراین نیاز دارید این زمان ها را بشناسید و برای مرحله پایانی یعنی آینده ذخیره یا بهتر بگویم سرمایه گذاری نمایید .
اما آخرین موضوعی که باید به آن بپردازیم ، بسترسازی برای آینده است ، تمام مواردی که باید برایش تمهیداتی بیاندیشیم و بستر سازی کنیم و منابع تخصیص دهیم . در واقع تمام آنچه در مواجه با بحرانها متوجه آنها شده ایم و تمام برنامه ریزی هایی که شاید منابع اش وجود داشته باشد اما زمان که منبع مهمتری است برایش نداشته ایم را به مرور لیست کرده ایم و اولویت داده ایم .
اما این اولویت دادن ها ، برنامه ریزی ها و لیست کردن ها نیاز به زمان دارد ، حتی اجرایش هم بعد از تخصیص منابع غیر زمانی نیاز به صرف زمان دارد را چه زمانی باید انجام داد ؟
بله در شرایط رکود ، بحران و شرایط غیرعادی همیشه بخشی از زمان ها برای انجام فرآیند ها منبسط شده و به قولی اضافی می آیند ، روزهای تعطیلی پشت سرهم ، روزهایی که بازار به دلایل حوادث طبیعی و غیرطبیعی در سکون است ، همه و همه در خود منبع ارزشمندی به نام زمان دارد که برای صرف شدن برای موارد فوق هستند .
نکته مهم این است که در شرایط بحران و رکود و ... همیشه فشار روانی وجود دارد و شاید فقط یک چیز می تواند هم این فشار روانی را کاهش دهد و آنهم یک پارادوکس فعالیتی است : آماده بودن برای این مواقع که بتوانیم از زمانهای سکون کسب و کار استفاده کنیم و فعالیت هایی که نیاز به منابع زمانی دارد را انجام دهیم .
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : آیا می توانید در کسب و کار خود زمان فرآیند ها و فعالیت ها را محاسبه کنید ؟


یادداشت های مرتبط :