فلج تصمیم گیری و فیزیوتراپی مشتریان-درمان

زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه
امن ترین راهکار برای مراقب مخاطبان و مشتریان از فلج تصمیم گیری این است که اجازه ندهید آنها از مرز آسایش عبور کنند، مرز آسایش همان جایی است که احساس خطر افزایش می یابد و عاقلانه ترین کار از نظر فرد ایستادن و کاری نکردن است .
در یادداشت قبل در مورد تشخیص مواردی که به فلج تصمیم گیری می انجامد صحبت کردیم و دراین یادداشت به راهکارهایی برای جلوگیری از آن صحبت خواهیم کرد .
نگرش هایی که می تواند به ما کمک کند که رویکرد مناسبی در طراحی روال ها و برنامه ریزی در پیش بگیریم تا تنش تصمیم را در مشتری کاهش دهیم می تواند به شکل زیر نیز باشند :
یکی از روش ها محدود کردن گزینه ها و اضافه کردن ساختار برای مبارزه با اضافه بار انتخاب است ، تنوع بسیار عالی است اما وقتی این تنوع نیاز داشته باشد که پردازش بشود یعنی بار اضافی و رسیدن زودتر مغز تصمیم گیرنده به آستانه فلج تصمیم گیری . در واقع ما گزینه ها را حذف نمی کنیم بلکه آنها که بیشتر مقبولیت و مطلوبیت دارند را ارائه می دهیم و بجای آنکه با پردازش اضافی مشتری مقابله کنیم ، انرژی را صرف تمایل او به انتخاب گزینه نزدیک به نظرش کنیم .
گزینه هایی را ایجاد کنید که اصرار دارند ، پیش فرض های زیادی در ذهن مشتریان و تصمیم گیرندگان وجود دارد ، این عقلانیت محدود یا همان پیش فرض ها، خوش بینی ها وبد بینی هایی را به همراه دارد که شما می توانید با شناخت آنها گزینه هایی ایجاد کنید که در ابتدا آسایش ذهنی مشتری را بابت آنها قراهم کند .
ایجاد زمینه برای نشان دادن آنچه "خوب" به نظر می رسد ، شاید محصولی داشته باشید که مشتری هیچ پیش فرضی برای آن نداشته باشد ، در این مورد می توان با تکیه بر پیش فرض های مشتری در موضوعات کلی گزینه هایی که خوب به نظر می رسند طراحی کرد و این خوب به نظر رسیدن یعنی جلب ابتدایی توجه و تمرکز که منجر به ایجاد ارتباط و سهولت کار شما در راهنمایی و ارائه توضیحات در تقویت پیش فرض های مثبتی که فرد بر اساس آنها توجه اش جلب شده است .
نشان دادن آنچه باید انجام دهید ، گاهی فلج تصمیم در مشتری به دلیل این است که پردازش آنچه باید انجام دهد نیز به بررسی گزینه ها اضافه شده است و شاید مشتری در اصل تصمیم اش در مورد خود محصول مرتفع شده است اما در چگونگی انجام آن و شرایط و حواشی آن مشکل دارد و هنوز به نتیجه و استدلال نرسیده است .
آینده را بیشتر قابل تصور کنید ، عدم قطعیت در انتخاب ها و تصمیم ها همیشه آزاردهنده و تردید ایجاد می کند ، هر چه قدر قطعیت را حتی در تصور و فرض برای مشتری افزایش دهیم او کمتر به سوی بررسی گزینه های با قطعیت پایین فکر می کند و در واقع تصمیم ها را با آسایش فکری می گیرد .
اما علاوه بر نگرش های فوق شما می توانید اقداماتی نیز داشته باشید که شما را یاری کند که بتوانید مشتریان و مخاطبان خود را از فلج تصمیم رهایی دهید .
افزایش حضور با اعمال فوریت ها ، گاهی افزایش محدودیت های کنترل شده مشتریان را درگیر این خواهد کرد که راهی که طراحی شده را پیش رود ، محدودیت های زمانی ، فوریت هایی که همه و همه بعد از توجه ای بر پایه پیش فرض های مثبت طراحی شده است و بعد از یک احساس خوب به سوی یک تصمیم محدود و با پردازش کم می رود که با توجه به پیشینه مثبت سریعتر تصمیم می گیرد چرا که هراس از باخت همیشه قدرتمند تر از بی تفاوت بودن است .
اعمال اهرم های شخصی و اجتماعی ، تاثیراتی که خصوصیات شخصی و اجتماعی فرد و همچنین تاثیراتی که اجتماع اعم از خانواده ، دوستان و ... بر او می گذارد بی گمان قدرتمند و کاربردی هستند . همسویی با تاثیرات اجتماع تصمیم گیری بسیار قدرتمند عمل می کند .وقتی از اهرم های اجتماعی و رفتاری که از تاثیرات اجتماعی نشئت می گیرد استفاده می کنیم . دلایلی را برای چشم پوشی از برخی ابهامات و پردازش ها توسط مشتری فراهم کرده ایم .
کاهش اصطکاک و پیش فرض ها ، گاهی نیاز نیست توضیح داده شود که روالی به چه شکل است ، بلکه کافی است همچون یک قیم تصمیم سازی کنید و گزینه هایی که به نفع انهاست را به شکل پیش فرض هایی بگذارید ، نتایج تصمیم خوب حتی اگر ناخوداگاه و نااگاهانه باشد ذهن مشتری را تقویت می کند که در آینده همچون یک تجربه خوب به تصمیم خود بنگرد .
و در نهایت، چند نکته که باید در ذهن داشته باشید:
تصمیم گیری را به عنوان یک فرایند تلقی کنید ، یک فرآیند یک خط تشکیل شده از چندین نقطه است بنابراین نیاز دارید فرآیند تصمیم گیری را به شکل فعالیت های متنوع در چند شاخه رصد و بررسی کنید .
به یاد داشته باشید که فلج می تواند توسط عوامل متعدد ایجاد شود. بنابراین همانطور که به یک تصمیم به شکل فرآیندی نگاه می کنید به فلج تصمیم نیز به شکل یک فرآیند نگاه کنیم . اینکه ممکن است ترکیب عوامل مختلفی یا حتی فقط آیتم موجب یا تقویت فلج تصمیم گیری شود .
هر روز عدم قطعیت ها و گزینه های مرتبط با آنها در حال رشد هستند و افزایش پیدا می کنند ، چرا که ماهیت انسان و دانش تولید ابهام و پاسخ به آنها است . هر چه شما به حوزه رفتار و تجربه مشتری و علوم رفتاری در بررسی ها و شناخت ها تکیه کنید نتایج ملموس تر و قابل تکیه تر خواهید گرفت .
و در انتها اینکه مغز ما یک ساختار الکتریکی ضعیف است که برخلاف اغراق هایی که در توصیف ان شده است در حوزه تصمیم گیری ابتدا تلاش می کند با اطلاعاتی که شاید سطحی هم باشد به پاسخ برسد و وقتی پاسخی نمی یابد به فکر کردن و محاسبات واقعی روی می آورد ، و اینجاست که یک ظرفیت کم و توان محدود مغزی شروع به پردازش می کند و وقتی از حد آستانه و توان واقعی گذشت ترجیح می دهد یا کاملا اجتناب کند یا با اطلاعات سطحی پاسخ را ساده تر کند و تصمیم بگیرد .
اینجاست که حد آستانه و محدودیتی که سالهاست زیر توصیف اغراق آمیز توان مغز پنهان شده خود را نمایان می سازد و فلج تصمیم را ایجاد می کند .
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : چه چیزهایی باعث می شود که شما سریعتر تصمیم بگیرید ؟