نوآوری و نگرش اقتصاد رفتاری - بخش اول

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه
سالها گذشت و تحقیقات فراوانی صورت گرفت تا علوم رفتاری توانست اثبات کند که جنبه های ساختاری رفتار انسان می تواند بر تصمیم ها و اراده مالی او فارغ از جنبه سود و زیان قابل محاسبه در اقتصاد تاثیر بگذارد . استفاده گسترده در تحلیل های بازار و بها دادن به رفتار و تاثیر رفتار جمعی بر انسانها به لطف علوم رفتاری در واقع در عصر امروز یک اصل بدیهی در تحلیل های مالی محسوب می شود . ورود علوم رفتاری به حوزه اقتصاد و تغییر پارادایم های تحلیل و توسعه اصول بدیهی اقتصاد البته با پارامتر های علوم رفتاری زمینه پیدایش اقتصاد رفتاری شد و این دانش با توجه به ارتباط اقتصاد با حوزه کسب و کار و تجارت در حال رشد است .
استفاده از اقتصاد رفتاری در تحقیقات حوزه بازار ، صنعت و تجارت یک دستاورد بزرگ محسوب می شود . اینکه خواسته های انسانها را مهم شمارده و برآنها تمرکز کنیم دیگر راهکار مبهمی نیست . در عصر امروز استفاده از اقتصاد رفتاری در توسعه نوآوری و توسعه محصول و خدمات در واقع راه حل مناسبی برای آینده نگری و توسعه یک کسب و کار است .
توسعه از بیرون سیستم و خلق نوآوری از منبع بیرونی در عصر امروز بسیار مهم و حیاتی است ،اینکه بتوانیم نوسان ها و نگرش های جمع ها و مخاطبان خود را تحلیل و نتایج تحلیل شده ای را برای نوآوری و توسعه بدست آوریم جز اصولی است که در تحقیق و توسعه باید از آن بهره برد . امروزه ورود اقتصاد رفتاری به یک فضای کاملا بکر و جدید از هر موضوعی توقع بالقوه ای از تحول های خاص را خلق می کند .دیگر پارادایم ارتباط مخاطب با محصول بر روی بستر تفکر سریعی است که مغز مخاطب بر اساس سوگیری ها و تجربه ها ، تصمیم می گیرد و بقا در بازار امروز نیازمند درک این تفکر سریع و تاثیرات رفتاری جمع است .
این تفکر سریع ، مجموعه ای از تجربه ها ، تداعی ها ، پیش فرض ها و ... هستند که سعی می کند سریعا به راه حل برسد ، اگرچه این راه حل چندان بهینه نباشد .
ما نیاز داریم برای توسعه قائل به بستر رفتاری جامعه ی مخاطب باشیم ، علوم رفتاری به ما کمک می کند تا توسعه را به بهترین شکل آن که از بیرون به درون سازمان (سیستم) است را بر اساس خواسته های مخاطبین که از رفتاری ایشان شناسایی می شود ، اجرا کنیم . همانطور که قائل هستیم به اینکه از رفتار یک سیستم می توان نحوه کارکرد آنرا درک کرد .
مسیر توسعه و نوآوری ممکن است در این بستر دو شکل داشته باشد ، اولی شناخت فضای بکر حوزه اقتصاد رفتاری در یک موضوع یا کسب و کار برای تعریف یک ایده یا نوآوری که بر اساس نحوه نگرش و نگاه علوم رفتاری تدوین و تببین شود و دیگری بهینه سازی پیشنهادات و معماری انتخاب و تصمیم برای بازار بر اساس برخی سوگیری های و خطاهای شناختی مخاطبان برای تصمیم و انتخاب بهینه تر که بتواند ایشان را منتفع تر نماید .
برای کشف فضایی بکر در هر موضوعی ، تحقیقات بازار و بررسی ها و تحلیل ها را ابتدا بر یک مبنای رفتاری هدف گذاری نمایید ، اشتراکاتی که باعث شکل گرفتن یک جامعه و اجتماع می شود را شناسایی کنید ، نژاد ، قومیت ، زبان ، شغل ، تحصیلات و ... گزینه هایی هستند که می توانید از آنها شروع کنید . چه کسانی چه زمانی را صرف چه چیز می کنند ؟
آیتم هایی که می توان بر مبنای علوم رفتاری در یک جامعه بررسی کرد می تواند شامل این مواد باشد :
گزینه های پیش فرض : در واقع در دسترس بودن و تمایل باقی ماندن در وضعیت فعلی و نپرداختن هزینه تغییر می تواند راهکارهایی را برای طراحی تصمیم ها و سناریوی انتخاب باشد .
انتخاب های سریع : رسیدن به نقطه آسودگی ذهنی ، فرد را ترغیب می کند که انتخاب آسانتر از نظر میزان پردازش مورد نیاز را برگزیند .
معادلات صفر : در انتخاب هایی که محاسبات و تحلیل ها مهم نیستند و شخص متضرر نخواهد شد ، انتخابی که به نفع اوست را طراحی و در گستره تصمیم او قرار دهیم .

اینها نشانه هایی هستند که وقتی به زندگی روزمره آدمها نگاه می کنیم بارها و بارها فارغ از مهم یا معمولی بودن تصمیم ها در حال رخ دادن است . از خرید و فروش سهام تا انتخاب یک غذا از منوی رستوران تا تصمیماتی مهمتر . در واقع این نشانه ها کمک می کند که ما بتوانیم فضای بکری برای خلاقیت و نوآوری بیابیم که در آن با ورود این نوآوری انتخاب های مخاطبین به سوی آن سرازیر می شود .
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : چقدر از ایده هایی که دارید/داشته اید بکر بوده اند ؟