وفاداری در حال مرگ است !

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه
به زعم من وفاداری به معنای گذشته در عصر امروز ما و در تمام ارکان زندگی ما در حال مرگ است . شاید در نگاه اول مفهوم دردناک و آزار دهنده ای باشد . یکی از خصلت های تحسین شده ی هر فردی وفاداری اوست .
اما باید پذیرفت که این خصلت خوب در قرن ها و اعصار گذشته در فرهنگ ها و دیکشنری ها و لغت نامه ها آنچنان که باید دگرگون نشده است .
شاید هم این دگرگونی به دو نوع می توان معنا کرد . اولی به این معنا که بی اطلاعی و کمبود اطلاعات موجب این نگرش می شد که منبع مورد وفاداری خاص و دارای کمبود است و جز این گزینه ای نیست . و دومین معنا که قرار است به آن بپردازیم ، دگرگونی آن به معنای پاسخگو بودن است .
پاسخگو بودن به معنای درک شرایط و ایجاد روابط موثر و تعاملی دو سویه است .
هوشمندی نیست که به دنبال وفاداری صرف و سرسپردگی مشتری باشیم چرا که ما در عصر اطلاعات قرار گرفته ایم و شرایط مدام در حال تغییر است .
در این میان معنای پاسخگویی مشهود تر می شود ، در واقع شما به شرایط و تغییر وضعیت ها پاسخگو هستید و مشتری به شرایط و عرضه ای که دارید پاسخگویی از طریق خرید یا معرفی یا رفتاری که انتخاب کردن شما را نشان می دهد را بروز می دهد .
در این میان چابک سازی در حوزه کسب و کار بسیار سودمند و شاید لازمه پاسخگویی است .
همانطور که سرعت تولید و تبادل اطلاعات بالا رفته است ، سرعت تغییر وضعیت و شرایط نیز افزایش یافته است ، در این میان مشتریان محق هستند که بروز باشند و در بررسی ها رقبای ما را انتخاب کنند . این منفعت طلبی نیست ، اگرچه منافع در تجارت حرف اول را برای بقا می زند . این در واقع همان واکنش با تامل و تعقل مشتریان است ، یا بهتر بگویم پاسخگویی مشتریان به بازار است .
باید بپذیریم که پارادایم وفاداری تغییر کرده است ، باید بپذیریم که رفرنس هایی که ما در گذشته در مورد وفاداری به انها رجوع کرده ایم بروز نشده اند . و باید بپذیریم که وفاداری به معنای گذشته در حال مرگ است .
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : آیا وفاداری در حال مرگ است ؟


یادداشت های مرتبط :