عرضه و تقاضا ، رفتار و کنش !

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه
به نظرم اقتصاد شفاف ترین اصول را برای استفاده در دیگر دانش ها ارائه داده است . مفهوم عرضه و تقاضا به نظرم توضیح دهنده یک رابطه دو طرفه است ، یا بهتر بگویم هر رابطه ای را می توان با مفهوم واضح و روشن عرضه و تقاضا تفسیر کرد و توضیح داد .
حتی خداوند به تقاضای موجود در ابتدای بشریت نگاه کرد و خلقت را آغاز کرد ، تقاضای وجود داشتن و تقاضای پرستش شدن و تقاضای پرستیدن !
به نظرم بخش قوی ماجرا توضیح و تفسیر رفتار درونی خود و واکنش های یک جامعه است ، تفاوتی نمی کند این جامعه یک خانواده باشد یا یک کلاس درس یا یک شهر ، این تقاضا است که جریانی را بوجود می آورد .
به نظر می رسد توضیح اینکه ، چرا چنین رویدادی به سر ما آمده ، فارغ از نوع رویداد که شخصی یا جمعی یا کلان باشد ، این است که ما چه تقاضا کرده ایم که چنین عرضه ای برای ما ارائه شده است ؟
سیاست ، دین ، قانون ، رفتار و واکنش ها و رخدادها و ... همه و همه عرضه هایی هستند برای تقاضاهایی که در گذشته یا حال رخ داده است . روابط ما اعم از شخصی یا کاری ، بد یا خوب ، همه و همه نتایج و عرضه ای است که ما تقاضا داشته ایم .
اما نکته مهم در اینجاست که ، چرا عرضه باب طبع و میل ما نیست ؟ چرا آنچه من می خواستم نشد و این رخداد ؟ به نظر می رسد بسیار درست است که پرسش های خوب ، نیمی از پاسخ هستند ! شاید بهتر باشد اینگونه بپرسیم که ما چگونه باید تقاضا می کردیم ؟ و یا اینکه ما باید چه تقاضایی می کردیم که نتیجه اش باب میل ما بود ؟
شاید ندانیم اما غالب اوقات ما فقط نتیجه باب میل امان را می خواهیم و درباره آنچه باید انجام دهیم هیچ نمی دانیم . یا بهتر بگویم می دانیم چه چیز را نمی خواهیم اما دقیقا آنچه باب میل ما است را نمی توانیم تعریف کنیم و اندازه و جایگاه آنرا بدانیم .
در کسب و کار تقاضا را در بخش بخش کسب و کار خودمان بررسی نمی کنیم ، اینکه مشتری چه می خواهد ، من چه می خواهم و کارمندان و رقبای من چه می خواهند همه و همه قرار است نقشه راه و استراتژی مرا مشخص کند .
همه ما در شروع هر کاری می دانیم چه می خواهیم اما نمی دانیم چقدر ؟ لطفا برای سرگرمی هم که شده ، کسب و کار و آرزوها و خواسته های خودمان را روی کاغذ بیاوریم و سعی کنیم حجم و سایز و اندازه آنرا تا حدودی مشخص کنیم . تا بدانیم برای عرضه آنچه می خواهیم چقدر و به چه شکل باید تقاضا کنیم
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : به نظر شما اگر رفتارتان به عنوان مشتری تغییر کند چه تاثیری بر ارائه دهنده خواهید داشت ؟