آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد!

زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه
بررسی ها نشان می دهد که حدود 53% از کاربران شبکه های اجتماعی از قاره آسیا هستند ، 33% شرق آسیا و حدود 20% جنوب آسیا !
از اصول استراتژی من همواره طرفدار تمرکز هستم ، تمرکز بر نقاط کسب و کار ، تمرکز به شکل تخصیص منابع و سرمایه گذاری ، بر بخش های پرچگالی و پر رنگ کسب و کار و صد البته با توجه و تامل بر ماهیت و معنا !
این دو اصل ، تمرکز و معنا به زعم من بسیار می تواند در حوزه مدیریت کسب و کار راهگشا باشد ،چرا که حتی اگر در فنون و مهارت های مدیریت هم ضعیف باشید می توانید با نگرش شکل گرفته بر این دو موضوع کسب و کار موفق و رو به رشدی داشته باشید .
به اطلاعات آماری ابتدای مطلب باز می گردم ، در موضوع اول به تمرکز ، بیشترین جمعیت جهان به واسطه چین و هند در قاره آسیا قرار دارد ، پس چگالی جامعه طبقه ی متوسط جهانی از حیث درآمد و سطح رفاه و زندگی در این قاره بالا است .
شاید اگر به دنبال سطح بالای درآمد بودیم ، یا سطح زندگی به دنبال موناکو، سوئد و سوئیس می رفتیم اما اینجا چگالی و پر رنگی در اختیار سطح متوسط جامعه است .
حال از منظر موضوع دوم یعنی معنا و ماهیت کسب و کار ، وقتی محصول من ماهیت و شکل اجتماعی دارد ، قاعدتا نیازهای اجتماعی یک جامعه را که مهمترین آن ارتباط است را مرتفع می کند . حال این محصول با این نوع ماهیت را باید به جامعه ای ارائه دهم که این ماهیت را دارا می باشند .
فرهنگ شرقی ، ارتباطات و رسوم ، همه این ماهیت را برای من فراهم می کند . فارغ از نگاه استعماری و تهاجم فرهنگی و باقی دغدغه هایی که مطرح است و فقط حرف از آن زده می شود و کاری در این قسمت دنیا انجام نشده است ، نگاه تجاری می تواند بر اساس این دو موضوع موفق بودن یا ناموفق بودن یک تجارت را پیش بینی کند .
بزرگترین موفقیت ها بر پایه ساده ترین اصل ها ساخته می شوند .
مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : آیا تا بحال شده که نزدیکانتان خدمات یا محصولی که شما دارید را از کس دیگری بخرند ؟


یادداشت های مرتبط :