مشتریان/متقاضیان/نیازمندان/چه کسی ؟

زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه

همیشه در توسعه یا شروع یک کسب و کار این پرسش را از خود بپرسید : چه چیزی را برای چه کسانی ارائه می دهم ؟
در واقع یا قرار است شما جمعی را بیابید و نیازشان را شناسایی و برآورده کنید
یا قرار است جمعی را بیابید و نیازهایی که اطلاع ندارند را معرفی و سپس تامین کنید
و یا جمعی را بیابید که برایشان نیازهایی را ایجاد کنید و سپس تامین کنید !
بخش مهم این موضوع شناخت مشتریان است ، چه رفتار و سبک زندگی ای دارند ؟ چگونه فکر می کنند و تصمیم می گیرند ؟
قطعا وقتی رفتار قشر خاصی را بشناسید و درک کنید بی شک شما متخصص تامین نیاز آن قشر خواهید بود !
برای یافتن این جمع ها ، به فعالیتهایی که افراد انجام می دهند و میزان زمان و هزینه ای که صرف آن می کنند دقت کنید !
طبقه بندی های افراد براساس نیازها شکل می گیرند و شما دیگر می دانید ، چه کسی را جذب کنید ، چگونه تبلیغ کنید و چه استراتژیی داشته باشید . مهمترین اگاهی که باید بیابید این است که شما به چه کسی محصول یا خدمت ارائه می کنید ؟ چون بعد از آن همه چیز روشن خواهد بود !

مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : به طور کلی با کسانی که در زندگی ارتباط دارید ، چقدر واسطه ی ارتباط با فرد دیگری هستند ؟


یادداشت های مرتبط :