زیانهایی که از آنها دوری نمی کنیم

زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه

در حوزه تصمیم ، راهبرد و استراتژی کسب و کار یکی از مهمترین و به زعم من تکنیکال ترین فعالیت ها، انجام ندادن برخی کارها ، کنار گذاشتن و جدا کردن برخی آیتم ها در کسب و کار است . کنار گذاشتن مشتری با سود کم یا دردسر ساز ، کنار گذاشتن فعالیتی که دیگر به صرفه نیست ، انجام ندادن تبلیغات در رسانه ای که دیگر بازخورد ندارد و هزاران "نباید" دیگر . شاید در نگاه اول بدیهی بودن برخی فعالیتها خطایی باشد که درگیر آن هستیم و یا هزینه ای که تا کنون صرف آن فعالیت شده است دل کندن از آنرا سخت کند . نکته ای که وجود دارد و سعی دارم در کارگاه تحلیل اطلاعات کسب و کار نیز به آن بپردازم ، شناخت سه سطح در کسب و کار است . تفاوتی نمی کند کدام بخش را می خواهید بررسی کنید ، تبلیغات ، فروش ، مشتریان ، بازار ... مهم این است که سه سطح فوق العاده ، متوسط و پایین را در کسب و کار خود شناسایی کنید . سطح بالا به شما کمک می کند ، الگوهای برتر را کشف کنید و سطح متوسط یا پایین را به آن تبدیل کنید و سطح پایین الگوهای غلط را برای شناسایی و حذف الگوهای اشتباه در کسب و کار خود بکار بگیرید . در استراتژی تا وقتی شما ندانید کجا هستید ، هر هدفی هم داشته باشید ، نمی توانید به آن برسید ، چون یک هر هدفی از مسیری می گذرد ، و مسیر ابتدا و انتهایی دارد . شاید انتها را بدانید اما ابتدا یا همان وضعیت فعلی شما است که نقطه شروع و قدم بعدی شما را نشان خواهد دارد . مفاهیم فوق را به حوزه توسعه فردی و ارتباطات خود نیز تعمیم دهید ! کوله باری که باید سبک شود ، از آدمها ، فعالیتها و یا عادت ها !

مهران محمدی
ارسال این مطلب :
پرسشی از شما : چه کارهایی را دوست دارید که انجام ندهید ؟ چقدر به نظرتان برایتان موثر است ؟


یادداشت های مرتبط :